Projecten

Het is cruciaal bij de planning rekening te houden met het systeem van opslag dat gebruikt dient te worden. Wilt u losgestort, of in kisten bewaren? Moet er gekoeld of verwarmd worden tijdens de bewaar periode? 

AgroVent kan u begeleiden in het maken van de goede keuze om uw product te bewaren. In het onderstaande overzicht kunt u in één oogopslag zien welke mogelijkheden AgroVent u kan bieden.